Со 12 милиони денари од Светска банка Општината Конче ќе ги решава поплавите (ВИДЕО)